Exposed Brick, New York NY 2011
Exposed Brick, New York NY 2011

Beer and Butts, New York NY 2011

Fall Colors, New York NY 2011

Ash Tray, New York NY 2011

Water Damage, New York NY 2011

Back Porch, New York NY 2011

Outdoor Space, New York NY 2011

Rosy, New York NY 2011